Terma Dan Syarat

  1. Setiap bayaran hendaklah disertakan dengan maklumat peribadi pembayar bersertakan alamat rumah, nombor telefon dan sebagainya
  2. Persatuan berhak untuk meminta maklumat selain dari yang disenaraikan sekiranya berlaku perselisihan data
  3. Maklumat pembayar akan digunakan untuk kepastian Persatuan Laman Cempaka Kota Seriemas untuk menentukan unit perumahan mana yang sudah atau belum membayar mana-mana yuran yang dikenakan terhadap penduduk laman
  4. Persatuan berhak untuk menambah mana-mana terma dan syarat jika didapati sistem yang digunakan mempunyai kekurangan atau disalahgunakan penduduk.